Planinarski savez Srbije

Копаоник

Познат је и као Сребрна планина. Због рудног богатства и разноврсности називају га и српски Урал. То је једна од најпространијих и најпознатијих планина Србије и простире се источно од Ибра. Пружа се од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km, досежући у средњем делу ширину од око 40 km. Оивичен је рекама Лаб, Топлица, Расина, Ибар, Ситница и Јошаница. Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Kопаоник у оквиру кога постоји 12 резервата биљних и животињских врста, а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Највиши врх је Панчићев врх са 2016 m на коме се од 1951. године налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име. Око врха се налази база војске Србије због чега није доступан планинарима. Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века, а на његовом ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од XII до XV века. Раседи који уоквирују Kопаоник условили су појаву термалних извора крај којих су настале познате бање: Јошаничка, Луковска и Kуршумлијска. Простране шуме чине посебну вредност Kопаоника, нарочито зимзелене састојине јеле и смрче у вишим пределима. Поред шума значајна је и високопланинска вегетација: клека, боровница, планинске траве и разне лековите биљке.

Раније је сматран Родопском, сада се сврстава у Вардарску зону јер је његово гранитно језгро млађа, терцијарна интрузија. Са свих страна је омеђен раседима те има карактер хорста. Средњи део је пространа флувијална површ Равни Kопаоник, заталасана висораван, око које се дижу Суво Рудиште са Панчићевим (Милановим) врхом (2016 m), Вучак (1936 m), Гобеља (1934 m). Југоисточно од Сувог Рудишта гребен Kопаоника је сужен и рашчлањен у низ пластастих узвишења: међу којима се истичу Шаторица (1750 m) и Оштро копље (1789 m). У геолошки састав улазе мезозојски кречњаци и пешчари, а затим андезит и дацит, еруптивне стене за које су везане појаве руда. Грандиоритски остењаци су особеност рељефа која је настала хлађењем магме. Налазе се на више локација, на гребену Kарамана (Вучак), Марковим стенама (1721 m), Лисичијим стенама (1686 m), Пајином гробу итд. Хидрографију Kопаоника карактерише мноштво извора и водених токова међу којима је можда најинтересантнија Самоковска река која настаје од извора Марине воде и више потока са Равног Kопаоника.  На оголићеним ободним деловима планине присутна је рецентна ерозија са ексцесивним карактером.

Планинарење, а затим и развој туризма започиње 1935. године када је на месту садашњег хотела Олга Дедијер изграђен први планинарски дом који је запаљен у Другом светском рату. Сада на Kопаонику постоје два планинарска дома: дом “Др Петар Kостић“ (ПД Авала Београд) и дом ПСK Kопаоник из Београда.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Панчићев врх Копаоник 2016 43⁰16.144‘ 20°49.42′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
2 Вучак Копаоник 1936 43⁰17.846‘ 20°49.754′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
3 Велика Гобеља Копаоник 1934 43⁰19.069‘ 20°49.407′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
4 Караман Копаоник 1904 43⁰17.175‘ 20°49.695′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
5 Мала Гобеља Копаоник 1845 43⁰19.705‘ 20°48.925′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
6 Кукавица Копаоник 1726 43⁰19.758‘ 20°44.613′ 580 1 нови пазар Коп. Ибар
7 Вучак Копаоник 1714 43⁰20.934‘ 20°47.11′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
8 Пилатовица Копаоник 1703 43⁰07.842‘ 20°58.084′ 580 4 нови пазар Коп. Ибар
9 Велика Шиљача Копаоник 1625 43⁰19.931‘ 20°51.734′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
10 Шиљак Копаоник 1622 43⁰15.598‘ 20°47.104′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
11 Велика стена Копаоник 1599 43⁰20.683‘ 20°51.157′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
12 Чардак Копаоник 1561 43⁰08.761‘ 20°55.427′ 580 4 нови пазар Ко г.С-К
13 Тумба Копаоник 1488 43⁰07.874‘ 21°0.949′ 581 3 Куршумлија Ко г.С-К
14 Палеж Копаоник 1478 43⁰20.946‘ 20°54.293′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
15 Оштра чука Копаоник 1469 43⁰17.974‘ 20°51.993′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
16 Кучавица Копаоник 1466 43⁰08.265‘ 21°0.276′ 581 3 Куршумлија Ко г.С-К
17 Цигански гроб Копаоник 1464 43⁰08.897‘ 20°54.527′ 580 4 нови пазар Ко г.С-К
18 Треска Копаоник 1439 43⁰11.773‘ 20°58.827′ 580 4 нови пазар Коп. Ибар
19 Обрадовића чука Копаоник 1431 43⁰21.685‘ 20°54.839′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
20 Црни врх Копаоник 1427 43⁰23.199‘ 20°49.868′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
21 Кула Копаоник 1406 43⁰09.281‘ 20°53.598′ 580 4 нови пазар Ко г.С-К
22 Брусна Копаоник 1401 43⁰22.599‘ 20°51.96′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
23 Максичка чука Копаоник 1384 43⁰23.472‘ 20°51.321′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
24 Кркина чука Копаоник 1383 43⁰06.830‘ 21°3.878′ 581 3 Куршумлија Коп. Ибар
25 Велики Чир Копаоник 1369 43⁰11.109‘ 20°53.98′ 580 4 нови пазар Коп. Ибар
26 Огледна Копаоник 1359 43⁰18.319‘ 20°56.059′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
27 Мадљика Копаоник 1318 43⁰08.137‘ 21°5.329′ 581 3 Куршумлија Ко г.С-К
28 Јастребац Копаоник 1313 43⁰17.593‘ 20°53.412′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
29 Соколица Копаоник 1276 43⁰11.196‘ 20°51.214′ 580 4 нови пазар Ко г.С-К
30 Оштра чука Копаоник 1262 43⁰12.940‘ 20°58.995′ 580 4 нови пазар Коп. Ибар
31 Ћелавица Копаоник 1257 43⁰13.348‘ 20°58.023′ 580 4 нови пазар Коп. Ибар
32 Оглавље Копаоник 1169 43⁰16.648‘ 20°55.811′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
33 Јерик Копаоник 1048 43⁰12.791‘ 20°44.121′ 580 3 нови пазар Коп. Ибар
34 Градиште Копаоник 951 43⁰23.692‘ 20°57.49′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
35 Рудине, Жељевац Копаоник (Луковска бања) 1316 43⁰10.793‘ 21°0.672′ 581 3 Куршумлија Коп. Ибар
36 Нерађе Копаоник Осредци 1350 43⁰26.061‘ 20°54.263′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
37 Камиле Копаоник Осредци 1256 43⁰25.271‘ 20°54.377′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
38 Чука Копаоник Осредци 1079 43⁰25.879‘ 20°55.316′ 580 2 Нови Пазар Коп. Ибар
39 Караула Копаоник Погребина 1293 43⁰22.548‘ 20°42.442′ 580 1 нови пазар Коп. Ибар
40 Јаребице Копаоник Погребина 1235 43⁰23.071‘ 20°43.018′ 580 1 нови пазар Коп. Ибар
41 Голо брдо Копаоник (Брус) 977 43⁰20.447‘ 21°0.922′ 581 1 Куршумлија Коп. Ибар
42 Жаличко брдо Копаоник(Куршумлија Мерћез Луково) 1082 43⁰14.235‘ 21°1.748′ 581 3 Куршумлија Коп. Ибар
43 Свиња глава Копаоник(Куршумлија Мерћез Луково) 1040 43⁰12.873‘ 21°1.707′ 581 3 Куршумлија Коп. Ибар

Фотографија 1. – Копаоник мапа

Фотографија 2. – Вучак, Копаоник 1941 m (на карти пише 1936 m)

Фотографија 3. – Суво рудиште

Фотографија 4. – Панчићев врх 2017 m

Фотографија 5. – Гобеља и Караман

Фотографија 6. – Крокус