Planinarski savez Srbije

Ostali vrhovi i manje planine

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Beli kamen (Bujanovac Končulj) 730 42⁰29.113‘ 21°42.615′ 682 1 Kumanovo Južna S.
2 Gradina (Kuršumlija Dedinac ) 618 43⁰07.574‘ 21°22.789′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
3 Srednji šanac (Kuršumlija Ljusa) 761 43⁰05.314‘ 21°16.587′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
4 Zvicerska bandera (Kuršumlija Rača) 757 43⁰01.465‘ 21°20.257′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
5 Vis (Kuršumlija Rudare) 828 43⁰02.554‘ 21°17.969′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
6 Samokovski šanac (Kuršumlija Samokovo) 721 43⁰06.665‘ 21°16.571′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
7 Damjan čuka (Lukovska banja) 1028 43⁰12.273‘ 21°4.427′ 581 3 Kuršumlija Južna S.
8 Orlovački vis (Kuršumlijska banja) 917 42° 59.759′ 21°15.296′ 631 2 Priština Južna S.
9 Dabinovac (Kuršumlijska banja) 899 43⁰02.900‘ 21°12.858′ 581 3 Kuršumlija Južna S.
10 Crna čuka (Kuršumlijska banja) 889 43⁰04.949‘ 21°13.668′ 581 3 Kuršumlija Južna S.
11 Madljika (Kuršumlija Lukovska banja) 1318 43⁰08.140‘ 21°05.329′ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
12 Krtinjak (Kuršumlija) 1148 43⁰05.877‘ 21°08.769′ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
13 Kula (Kuršumlijska banja) 1013 43⁰03.398‘ 21°9.083′ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
14 Glogovica (Lukovska banja) 1200 43⁰09.955‘ 21°4.107′ 581 3 Kuršumlija Južna S.
15 Banjski vis (M.Kosanica Merdare) 736 42° 59.118′ 21°16.609′ 631 2 Priština Južna S.
16 Perića vis (M.Kosanica Merdare) 602 42° 58.425′ 21°17.254′ 631 2 Priština Južna S.
17 Nizamska kula (Merdare Mirovac) 773 42° 54.667′ 21°16.082′ 631 2 Priština J g.S-K
18 Matarovski vis (Merdare) 760 42° 57.419′ 21°16.258′ 631 2 Priština Južna S.
19 Mašala (Merdare) 709 42° 58.259′ 21°15.283′ 631 2 Priština Južna S.
20 Pljačkovica (Vranje) 1226 42⁰35.415‘ 21°53.977′ 632 4 Leskovac Južna S.
21 Kozarnik (Bujanovac) 964 42⁰31.498‘ 21°45.657′ 632 4 Leskovac Južna S.
22 Gola glava (Vranje Muhovac) 955 42⁰32.347‘ 21°45.615′ 632 4 Leskovac Južna S.
23 Srednja čuka (Vranje) 1086 42⁰35.525‘ 21°53.061′ 632 4 Leskovac Južna S.
24 Markovo kale (Vranje) 774 42⁰34.885‘ 21°53.298′ 632 4 Leskovac Južna S.
25 Borino brdo (Vranje) 703 42⁰33.727‘ 21°52.941′ 632 4 Leskovac Južna S.