Planinarski savez Srbije

Goljak

Planina Goljak se nalazi na administrativnoj granici Srbije i KiM. Prostire se dobrim delom u opštini Medveđa na istok do reke Veternice preko koje je Kukavica, zapadno je kosovska planina Prugovac i Batlavsko jezero, severno je Lebane i Jablanička kotlina. Južno je Kosovsko pomoravlje. Geološki sastav je raznovrstan, preovlađuju graniti i gnajsevi.

Planinu odlikuju zaobljene forme, šumom pokrivene padine i brojne prirodne i građene atrakcije: Ćorov vodopad, planinarski veoma izazovna paleovulkanska kupa Mrkonjski vis (1014 m), Sijarinska banja sa izvorima vode temperature 72°C, tragovi rudarskih aktivnosti.

Na najviši vrh Lisica (1184 m) lako se pristupa iz pravca manastira Bogorodice Brainske (manastir Mala Braina) koji se nalazi 2 km zapadno od druma Leskovac – Medveđa – Priština. Ukupna dužina pristupa vrhu je nešto preko 7 km uz visinsku razliku od preko 450 metara. Od manastira prema selu Gubavce i dalje prema vrhu vodi kolski put koji je, kako se napreduje, sve lošiji da bi na kraju bio jedva uočljiv. Prolazi kroz šumu bukve i hrasta sve do livade i izvora koji se nalazi oko 500 metara daleko od vrha. Dalje se ide kroz šumu, a sam vrh je pod livadom delimično obraslom u grmlje. Na zaravnjenom vrhu se nalazi geodetsko betonsko obeležje, sada već u gustom žbunju. Sa Lisice se pruža lep pogled na Kosovo.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Lisica Goljak 1184 42° 44.639′ 21°23.582′ 631 4 Priština J g.S-K
2 Velja glava Goljak 1181 42⁰41.471‘ 21°41.389′ 632 3 Leskovac J g.S-K
3 Kitka Goljak 1153 42⁰39.884‘ 21°39.582′ 632 3 Leskovac J g.S-K
4 Kopiljak Goljak 1125 42⁰42.042‘ 21°45.217′ 632 4 Leskovac Južna S.
5 Novakova čuka Goljak 1101 42⁰43.684‘ 21°32.506′ 632 3 Leskovac J g.S-K
6 Crna čuka Goljak 1094 42⁰41.504‘ 21°43.19′ 632 3 Leskovac J g.S-K
7 Tepe Goljak 1080 42⁰43.640‘ 21°34.308′ 632 3 Leskovac J g.S-K
8 Šajićka karaula Goljak 1079 42⁰42.149‘ 21°36.05′ 632 3 Leskovac J g.S-K
9 Merćez Goljak 1074 42° 44.619′ 21°24.535′ 631 4 Priština J g.S-K
10 Braina č. Goljak 1070 42° 48.305′ 21°24.609′ 631 2 Priština J g.S-K
11 Šanci Goljak 1033 42⁰46.548‘ 21°41.157′ 632 1 Leskovac Južna S.
12 Mrkonjski vis Goljak 1014 42⁰46.670‘ 21°28.392′ 631 2 Priština Južna S.
13 Tršo-glava Goljak 1001 42° 44.527′ 21°29.118′ 631 4 Priština J g.S-K
14 Veliko brdo Goljak (Sijarinska Banja) 955 42⁰45.427‘ 21°33.449′ 632 1 Leskovac Južna S.
15 Ajkobila Goljak 927 42° 45.108′ 21°28.356′ 631 2 Priština Južna S.
16 Gradina Goljak (Sijarinska Banja) 920 42⁰47.690‘ 21°37.347′ 632 1 Leskovac Južna S.
17 Grava č. Goljak 898 42° 47.562′ 21°24.212′ 631 2 Priština J g.S-K
18 Mamutovski čukar Goljak 885 42⁰45.719‘ 21°46.112′ 632 2 Leskovac Južna S.
19 Borovac Goljak 843 42⁰46.301‘ 21°33.767′ 632 1 Leskovac Južna S.
20 Čukar Goljak 819 42⁰46.666‘ 21°30.058′ 632 1 Leskovac Južna S.
21 Čokotinski vis Goljak 813 42⁰48.171‘ 21°30.035′ 632 1 Leskovac Južna S.
22 Kriva kruška Goljak (Medveđa) 812 42⁰50.317‘ 21°39.012′ 632 1 Leskovac Južna S.
23 Mančin bander Goljak (Lebane Grgurovce) 806 42⁰51.072‘ 21°43.344′ 632 1 Leskovac Južna S.
24 Kijevo Goljak 803 42⁰47.206‘ 21°30.929′ 632 1 Leskovac Južna S.
25 Maćedonski šanac Goljak (Medveđa Maćedonce) 758 42⁰49.441‘ 21°33.218′ 632 1 Leskovac Južna S.
26 Veliko brdo Goljak 773 42° 45.380′ 21°29.511′ 631 2 Priština Južna S.
27 Crnovraška čuka Goljak (Medveđa Crni vrh) 727 42⁰52.053‘ 21°37.915′ 632 1 Leskovac Južna S.

Fotografija 1. – Goljak mapa

Fotografija 2. – Mrkonjski vis 1014 m

Fotografija 3. – Selo Gubavce Goljak

Fotografija 4. – Lisica 1184 m Goljak

Fotografija 5. – Lisica 1184 m Goljak