Planinarski savez Srbije

Zladovačka planina Koćura

Koćuru i Zladovačku planinu na jugu deli Krinanov preslap čija je visina 1445 metara. Prominencija nije dovoljna da bi ove planine bile morfološki nezavisne jedna od druge, zato ih treba posmatrati kao celinu. Zladovačka planina i Koćura se nalaze na jugu Srbije, 20 km jugoistočno od Vranja. Sa zapada je ograničena rekom Koćuricom, desnom pritokom Pčinje, istočno je graniče reka Tripušnica i njena desna pritoka Gloška reka, južno je od Široke planine odeljena rekom Pčinjom, a severno je od masiva Besne Kobile odeljena brojnim pritokama Banjske reke i prevojima visokim preko 1310 metara. Orografski se pruža pravcem sever-jug u dužini manje od 20 km. Geološki sastav čine kristalasti škriljci.

Do vrha je moguće stići od centra Trgovišta odakle do vrha ima oko 12 km. Ali ako se koristi automobil najlakši pristup vodi asfaltnim putem od Trgovišta do sela Donji Stajevac (11 km), zatim levo prema Novom Glogovcu makadamskim putem (8 km). U Novom Glogovcu se može ostaviti automobil. Odatle je dalje najbolje peške uzbrdo ka zapadu na Koćurac 1568 m, pa preko Krinanovog Preslapa do Zladovačke planine 1574 m i nazad do Novog Glogovca, tamo i nazad ukupno 9 km. Od Novog Glogovca i nazad nemarkirana trasa ide slabim kolskim putevima uglavnom preko travnatog terena i retke listopadne šume. Sađenih četinara ima sporadično. Sa vrha Koćurac pruža se lep pogled na okolne planine, a pre svega na Dukat i Besnu kobilu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Zelenčev vrh Zladovačka planina 1574 42⁰25.308‘ 22°6.598′ 683 1 kr. palanka Južna S.
2 Modra glava Zladovačka planina 1545 42⁰24.969‘ 22°06.022′ 683 1 kr. palanka Južna S.
3 Kočurac Koćura 1568 42⁰26.513‘ 22°6.139′ 683 1 kr. palanka Južna S.
4 Poljana Koćura 1421 42⁰27.196‘ 22°4.32′ 683 1 Kriva palanka Južna S.
5 Garinče Koćura 1460 42⁰27.229‘ 22°7.409′ 683 1 kr. palanka Južna S.
6 Gramade Koćura (Vranjska banja) 1450 42⁰27.774‘ 22°6.061′ 683 1 kr. palanka Južna S.

Fotografija 1. – Zladovačka planina Koćura mapa

Fotografija 2. – Zelenčev vrh 1574 m sa Koćure, Zladovačka planina

Fotografija 3. – Zelenčev vrh 1574 m , Zladovačka planina

Fotografija 4. – Zelenčev vrh 1574 m  Zladovačka planina

Fotografija 5. – Vražiji kamen

Fotografija 6. – Koćurac 1568 Zladovačka planina

Fotografija 7. – Koćurac 1568 Zladovačka planina