Planinarski savez Srbije

Ruj

Planina pripada gromadnim planinama Srpsko- makedonske mase i prostire se na granici Srbije i Bugarske. Na JZ je Rudina, na SZ se nastavlja u Talambas, na istoku je planina Greben. Najviši vrh izgrađen je od veoma starih metamorfnih stena, prekambrijumskog gnajsa. I dalje prema istoku dominiraju prekambrijumski i paleozojski metamorfiti, ali prema severu i zapadu ima i jurskih krečnjaka. Do vrha vodi markirana staza od sela Rakirta (sa bugarske strane takođe postoji markacija), a kada se na vrh izađe, sa njega se pruža veličanstven pogled na brojne planine u okruženju. Kraj staze ka vrhu nalazi se Rakitski kamen, odličan vidikovac sa kojeg se pruža lep pogled na Vlašku planinu, Greben planinu, Talambas. Ime koje je upisano na karti VGI je Vetren, Rakitski kamen je niži stenoviti vrh u neposrednoj blizini Vetrena.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Ruj Ruj 1704 42⁰51.766‘ 22°34.551′ 634 1 Breznik J gr.BG
2 Ruj 1514 42⁰52.711‘ 22°34.474′ 634 1 Breznik J gr.BG
3 Vetren (Rakitski kamen) Ruj 1457 42⁰53.516‘ 22°35.062′ 634 1 Breznik J gr.BG
4 Masina čuka Ruj 1430 42⁰52.912‘ 22°32.204′ 634 1 Breznik J gr.BG
5 Kragujev del Ruj 1423 42⁰52.279‘ 22°33.359′ 634 1 Breznik J gr.BG
6 Vojnova glava Ruj 1386 42⁰52.584‘ 22°31.587′ 634 1 Breznik J gr.BG
7 Ravnište Ruj 1344 42⁰53.767‘ 22°31.803′ 634 1 Breznik Južna S.
8 Tumba Ruj 1327 42⁰53.008‘ 22°30.835′ 634 1 Breznik Južna S.
9 Golo brdo Ruj 1283 42⁰53.638‘ 22°35.798′ 634 1 Breznik J gr.BG
10 Ruj 1253 42⁰51.802‘ 22°30.924′ 634 1 Breznik J gr.BG
11 Sip Ruj (Jasenov Del) 1240 42⁰53.784‘ 22°37.2′ 634 1 Breznik J gr.BG
12 Ruj (Jasenov Del) 1162 42⁰53.674‘ 22°37.909′ 634 1 Breznik J gr.BG
13 Asenovo Kale Ruj (Jasenov Del) 1033 42⁰55.573‘ 22°36.08′ 634 1 Breznik Južna S.
14 Ruj (Jasenov Del) 1063 42⁰55.192‘ 22°36.733′ 634 1 Breznik Južna S.
15 Ruj (Jasenov Del) 1074 42⁰54.726‘ 22°37.296′ 634 1 Breznik Južna S.

Fotografija 1. – Ruj i Tumba mapa

Fotografija 2. – Vetren 1457 m, Ruj

Fotografija 3. – Vetren 1457 m, Ruj

Fotografija 4. – Ruj 1704 m

Fotografija 5. – Ruj 1704 m

Fotografija 6. – Dukat, Ruj i Kanjon reke Jerme

Fotografija 7. – Asenovo kale, Ruj 1033 m