Planinarski savez Srbije

Kruševica

Prostire se istočno od leskovačke kotline, severno od Vlasotinca i od reke Vlasine. U pravcu severozapada na nju se nastavlja planina Babička gora. Istočno je Zaplanje i dalje Suva planina. Na zapadu je Leskovac i južno Pomoravlje. U geološkom sastavu dominiraju škriljci paleozojske starosti. Ovo je lepa i dobro pošumljena planina blagih strana.

Markacija evropskog pešačkog puta E7 ka planini polazi iz Vlasotinaca od starog groblja. Odatle se i vozilom po dobrom makadamu može ići čak 14 km preko Donje Lomnice do zaseoka Gunjetina i nadmorske visine od 700 metara i raskrsnice od koje se dalje mora ići peške. Do pod vrh kolskim putem prateći markaciju kroz pretežno hrastovu šumu stižemo posle nešto manje od 2,5 km. Do samog vrha koji nije obeležen i obrastao je niskom šumom poslednjih stotinak metara se mora probijati uzbrdo kroz gustu vegetaciju. Uspon na vrh neće biti nagrađen, vrh je moguće naći samo po GPS koordinatama ili kada planinar primeti da nema više uspona. GPS na vrhu pokazuje visinu od 928 metara. Staza, a zatim i markacija sa Zaplanjske strane vodi od sela Ravna Dubrava.

 

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Vita kruška Kruševica 913 43⁰02.313‘ 22°10.675′ 583 3 Bela palanka Južna S.
2 Bukova glava Kruševica 901 43⁰01.640‘ 22°11.278′ 583 3 Bela palanka Južna S.
3 Tumba Kruševica 800 43⁰00.643‘ 22°12.262′ 583 3 Bela palanka Južna S.
4 Oštra čuka Kruševica 790 43⁰03.297‘ 22°8.909′ 583 3 Bela palanka Južna S.

Fotografija 1. – Babička gora i Kruševica mapa

Fotografija 2. – Vita kruska 913 m Krusevica

Fotografija 3. – Vita kruška 913 m

Fotografija 4. – Krusevica iz Vlasotinca