Planinarski savez Srbije

Bohovska planina

Najviši vrh nalazi se u Bugarskoj (Ogorelica 1318 m). Nazvana je po selu Bohovo u Bugarskoj. Njen greben počinje kraj desne obale reke Jerme kod Strezimirovaca i prostire se južno desetak kilometara do Milevske planine u kom delu je Bohovska planina granična, a jedan krak prelazi u Bugarsku. Sastavljena je od kristalastih škriljaca paleozojske starosti. Prema prominenciji ne može se smatrati posebnom planinom. To je samo severni produžetak Milevske planine.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Borina čuka Bohovska planina 1078 42⁰46.274‘ 22°28.111′ 633 2 Vlasotince J gr.BG

Fotografija 1. – Borina cuka 1078 m Bohovska planina