Planinarski savez Srbije

Bilino

Između državne granice na jugu, Tripušnice na severu, Prolesočke reke na istoku i Pčinje na zapadu nalazi se grupa vrhova koja čini nedovoljno definisanu morfološku celinu. Ovi vrhovi su blizu Dukata i u njegovoj su “senci“. Svojom visinom i međusobnim odnosima zaslužuju da ih svrstamo u jednu grupu. To su pre svega Čupino brdo, Kita i Vitkov čukar. Kada se situacija sagleda šire, ako zanemarimo državnu granicu, navedeni vrhovi najpre pripadaju planini Bilino koja se prostire na severoistoku Makedonije. U tom slučaju Čupino brdo (1710 m) koje se nalazi na samoj granici sa Makedonijom je najviši vrh planine Bilino.

Od asfalta i sela Radovnica treba skrenuti na jug prema selu Polesje do kog se stiže makadamom pogodnim za terenska vozla. Put je dug 7 km. Zatim se od Polesja (koje se nalazi na 1300 m nv) ka najvišem vrhu dalje ide peške nemarkiranim kolskim putevima. Taj deo uspona je dug oko 4,5 km i u drugoj polovini uspona prati granicu sa Makedonijom. Vrh je bez visoke vegetacije, obrastao travom, borovnicom, klekom i dobar je vidikovac na Dukat, Zladovačku i Široku planinu. Pravog obeležja vrha nema, preko vrha ide granica koja je obeležena betonskim stubićima. Meštani kažu da je vrh dobio ime po makedonskoj reči Čupa što znači mlada devojka. Legenda kaže da se izvesna devojka nekada davno na vrhu izgubila dok je čuvala stado.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Čupino brdo Bilino 1710 42⁰21.206‘ 22°15.198′ 683 2 kriva palanka J gr. S-Mak
2 Kita (Bilino) 1370 42⁰19.980‘ 22°10.976′ 683 1 kriva palanka J gr. S-Mak
3 Vitkov čukar (Bilino Bosilegrad Donji Stajevac) 1349 42⁰21.804‘ 22°10.337′ 683 1 kr. palanka Južna S.

Fotografija 1. – Bilino mapa

Fotografija 2. – Čupino brdo 1710 m Bilino

Fotografija 3. – Čupino brdo 1710 m Bilino

Fotografija 4. – Bilino

Fotografija 5. – Bilino u pozadini Dukat