Planinarski savez Srbije

Besna kobila

Nalazi se istočno od Vranjske banje. To je najviša planina u jugoistočnoj Srbiji, na razvođu sliva Južne Morave i sliva Strume. Na severu je Vardenik, na istoku Valozi, na jugu Dukat, na jugozapadu Koćura i Zladovačka planina, a na zapadu Južna Morava. Najviši vrh je zaobljen i visok 1923 m. Pripada gromadnim planinama Srpsko-makedonske mase. Sastavljena je uglavnom od kristalastih škriljaca, granita, a ima i olovno-cinkanih ruda. Doline u podnožju su pod šumom, a viši delovi su pod pašnjacima. Severnim podnožjem prolazi put koji preko Krive Feje povezuje Bosilegrad sa dolinom Južne Morave. Tim drumom je pristup planini najlakši. Na južnoj padini nalazi se rudnik galenita (ruda olova) Blagodat. U podnožju planine nalazi se Vranjska Banja poznata po najvećoj temperaturi vode u Srbiji (iz bušotine i do 110 stepeni celzijusa). Planinarski dom nalazi se 4,5 km od Krive Feje na 1456 m n.v.

Ogolljeni, travom pokriveni vrh sa antenskim postrojenjem je lep vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Besna kobila Besna kobila 1923 42⁰31.747‘ 22°13.849′ 633 3 Vlasotince Južna S.
2 Šuplja padina Besna kobila 1862 42⁰30.316‘ 22°14.175′ 633 3 Vlasotince Južna S.
3 Musulj (Čukar) Besna kobila 1777 42⁰31.343‘ 22°12.476′ 633 3 Vlasotince Južna S.
4 Crnovrška čuka Besna kobila 1776 42⁰30.973‘ 22°12.794′ 633 3 Vlasotince Južna S.
5 Mečit Besna kobila 1587 42⁰31.634‘ 22°11.225′ 633 3 Vlasotince Južna S.
6 Radonjin rid Besna kobila 1525 42⁰34.453‘ 22°13.633′ 633 3 Vlasotince Južna S.
7 Prosečenica Besna kobila 1507 42⁰30.964‘ 22°10.526′ 633 3 Vlasotince Južna S.
8 Čikulj Besna kobila 1372 42⁰31.738‘ 22°10.202′ 633 3 Vlasotince Južna S.
9 Mrkša Besna kobila 1353 42⁰34.624‘ 22°9.09′ 633 3 Vlasotince Južna S.
10 Borovik Besna kobila (Vladičin Han) 1249 42⁰36.634‘ 22°7.64′ 633 3 Vlasotince Južna S.
11 Besna kobila, Gornja Ržana 1676 42⁰33.595‘ 22°15.458′ 633 4 Vlasotince Južna S.
12 Patarica Besna kobila Patarica 1672 42⁰28.956‘ 22°13.13′ 683 1 kr. palanka Južna S.
13 Tekija Besna kobila Patarica 1547 42⁰27.506‘ 22°12.124′ 683 1 kr. palanka Južna S.
14 Srpska čuka Besna kobila 1415 42⁰31.603‘ 22°7.453′ 633 3 Vlasotince Južna S.
15 Golemi kičer Besna kobila (Vranjska Banja) 1143 42⁰32.413‘ 22°4.556′ 633 3 Vlasotince Južna S.
16 Devojka Besna kobila (Vranjska Banja) 1060 42⁰33.375‘ 22°4.714′ 633 3 Vlasotince Južna S.
17 Prisadi Besna kobila (Kriva Feja, Klisurica) 1036 42⁰35.401‘ 22°5.46′ 633 3 Vlasotince Južna S.

Fotografija 1. – Besna kobila mapa

Fotografija 2. – Besna kobila 1923 m

Fotografija 3. – Besna kobila 1923 m

Fotografija 4. – Crnovrška čuka 1776 m

Fotografija 5. -Mečit 2 1587 m Besna kobila

Fotografija 6. -Musulj (Čukar) 1777 m Besna Kobila

Fotografija 7. – Šuplja padina 1862 m Besna kobila