Planinarski savez Srbije

Žilinda

Nalazi se na južnom obodu Pešterske visoravni i na granici Srbije i Crne Gore. Jednostavnog je geološkog sastava, izgrađen je od trijaskih krečnjaka. Pristup vrhu može se izvesti od sela Boljare do kog se dolazi putem od Karajukića bunara (14 km). Dalje od sela Boljare (1290 m nv) prema podnožju vrha vodi kolski put kojim mogu proći terenska vozila sve do katuna na oko 1380 m. Staza vodi podno vrha Štedim (1500 m) koji ostaje levo (severoistočno) od pravca uspona. Dalje je uspon moguće vršiti na više načina, a čini se da je najlakše od poslednje kuće livadama i sekundarnim grebenom pokrivenim retkom šumom na glavni greben pa njime ka vrhu. Samo što se glavni vrh iz podnožja ne vidi. Tek kada se vrhu primakne uočavamo da se na raščlanjenom grebenu niže više uzvišenja. U prvi mah se teško uočava koje je najviše i gde se nalazi najviša kota. Nakon uspona na prvu kotu sledi druga, zatim treća pa tek onda vrh koji se sastoji od dva gotovo jednaka mala uzvišenja međusobno udaljena tridesetak metara spojena sedalcem nižim oko 3 metra u odnosu na vrhove. Čini se da je jugozapadni neznatno viši. Severoistočni se nalazi na poziciji: N43 02.571 E20 00.750. Od sela do vrha ima oko 5 km. Sa krševitog vrha obraslog retkom vegetacijom pruža se odličan pogled na Peštersko polje i crnogorske planine

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Žilindar Žilindar 1616 43⁰02.541‘ 20°0.735′ 579 3 sjenica JZ gr.S-CG
2 Štedim Žilindar 1500 43⁰03.630‘ 20°0.063′ 579 3 sjenica JZ Srb.
3 Vilišta Žilindar 1478 43⁰03.234‘ 19°59.329′ 578 4 Prijepolje JZ gr.S-CG
4 Plavičevica Pešter (Ugao) 1406 43⁰02.196‘ 20°4.378′ 579 3 sjenica JZ Srb.
5 Poljička brda Žilindar 1402 43⁰03.462‘ 20°2.251′ 579 3 sjenica JZ Srb.
6 Topola Žilindar 1402 43⁰03.016‘ 20°2.794′ 579 3 sjenica JZ Srb.
7 Oštri vrh Žilindar 1394 43⁰02.286‘ 20°2.778′ 579 3 sjenica JZ Srb.
8 Maja bunar Žilindar 1347 43⁰03.929‘ 20°3.365′ 579 3 sjenica JZ Srb.
9 Čeret Pešter (Sjenica Doliće) 1304 43⁰05.540‘ 20°0.214′ 579 3 sjenica JZ Srb.
10 Jagnjeći krš Pešter (Sjenica Doliće) 1297 43⁰04.672‘ 20°1.366′ 579 3 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Žilinda mapa

Fotografija 2. – Žilindar 1616

Fotografija 3. – Žilindar 1616

Fotografija 4. – Peštersko polje sa Žilindara