Planinarski savez Srbije

Stojkovačka planina

Nalazi se između planine Čemerno na severu i planine Radočelo na jugoistoku. Na zapadu je Ivanjica, a u pravcu jugozapada Golija. Geološki sastav čine mezozojski karbonatni sedimenti probijeni magmatskim dijabazima.

Ka vrhu se može krenuti iz Dobrog dola (860 m nv), sa druma koji povezuje Rašku i Ivanjicu. Do pod vrh kroz šumu vodi loš kolski put. Ukupna dužina pristupa je bezmalo 5 km. Markacije nema, kraj je slabo naseljen i vrh nije obeležen. Sa delimično šumom obraslog vrha pruža se lep pogled na okolne predele.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Stojkovačka planina 1360 43⁰32.058‘ 20°22.36′ 529 4 Čačak JZ Srb.
2 Bukalište Stojkovačka planina 1318 43⁰32.402‘ 20°20.109′ 529 4 Čačak JZ Srb.
3 Tošovac Stojkovačka planina 1287 43⁰32.031‘ 20°21.27′ 529 4 Čačak JZ Srb.
4 Vijenac Stojkovačka planina 1227 43⁰31.790‘ 20°20.479′ 529 4 Čačak JZ Srb.
5 Stolovak Stojkovačka pl (Ivanjica Dobri do) 1298 43⁰30.906‘ 20°23.053′ 529 4 Čačak JZ Srb.
6 Tilova čukara Stojkovačka pl (Ivanjica Dobri do) 1228 43⁰31.051‘ 20°21.944′ 529 4 Čačak JZ Srb.
7 Žarac Stojkovačka pl (Ivanjica Dobri do) 1199 43⁰30.995‘ 20°23.925′ 529 4 Čačak JZ Srb.
8 Božac Stojkovačka pl (Ivanjica Budoželja) 1281 43⁰32.718‘ 20°18.8′ 529 4 Čačak JZ Srb.
9 Drvnik Stojkovačka pl (Ivanjica Budoželja) 1105 43⁰33.694‘ 20°18.13′ 529 4 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Stojkovačka planina mapa

Fotografija 2. – Stojkovačka planina

Fotografija 3. – Stojkovačka planina 1360 m

Fotografija 4. – Stojkovačka planina 1360 m