Planinarski savez Srbije

Radočelo

Planina je smeštena na levoj strani reke Ibar, oko 12 km zapadno od varošice Ušće između manastira Studenica i Gradac. Ovo je planinski venac dužine oko 15 km pravca severoistok – jugozapad, izvijen prema jugoistoku. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice koja je odvaja od planine Čemerno. Na jugu se naslanja na Goliju. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice, leve pritoke Ibra, raščlanjena je na visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču od 1643 metra na severozapadu i Vrhove od 1533 metra nadmorske visine na jugozapadu. Krivača je trovrh sa vrhovima približne visine pri čemu je najistočniji vrh i najveći. Najviši vrh sastavljen je od karbonskih metamorfisanih kvarcnih konglomerata. U raznovrsnom geološkom sastavu preovlađuju metamorfne stene paleozojske starosti. Studenički mermer je u stvari radočelski mermer. Pretežno je obrasla šumom, mestimično znatno proređenom.

Do naselja Rudno, odakle je lako započeti uspon, dolazi asfaltni put od ibarske magistrale. Ovaj centar seoskog turizma nalazi se na 1100 metara nv i odatle do vrha vodi markirana staza duga neki metar više od 10 km. Markacija vodi makadamom i na kraju stazom dobrim delom kroz šumu bukve i četinara.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Krivača Radočelo 1643 43⁰28.470‘ 20°28.445′ 579 2 sjenica JZ Srb.
2 Vrhovi Radočelo 1532 43⁰27.457‘ 20°23.738′ 579 2 sjenica JZ Srb.
3 Crepuljnik Radočelo 1511 43⁰27.479‘ 20°24.962′ 579 2 sjenica JZ Srb.
4 Mirilovac Radočelo 1491 43⁰27.910‘ 20°27.789′ 579 2 sjenica JZ Srb.
5 Zmajevac Radočelo 1485 43⁰29.219‘ 20°28.355′ 579 2 sjenica JZ Srb.
6 Milićki krst Radočelo 1442 43⁰28.858‘ 20°26.899′ 579 2 sjenica JZ Srb.
7 Lekina strana Radočelo 1315 43⁰27.071‘ 20°26.82′ 579 2 sjenica JZ Srb.
8 Krivača Radočelo (Studenica) 1217 43⁰28.177‘ 20°30.471′ 580 1 novi pazar JZ Srb.
9 Strmac Radočelo 1054 43⁰26.834‘ 20°31.031′ 580 1 novi pazar JZ Srb.

Fotografija 1. – Radočelo mapa

Fotografija 2. – Krivača 1643 m Radočelo

Fotografija 3. – Krivača 1643 Radočelo

Fotografija 4. – Radočelo

Fotografija 5. – Radočelo sa Smrdljuča

Fotografija 6. – Radočelo