Planinarski savez Srbije

Радочело

Планина је смештена на левој страни реке Ибар, око 12 km западно од варошице Ушће између манастира Студеница и Градац. Ово је планински венац дужине око 15 km правца североисток – југозапад, извијен према југоистоку.  Са западне и северне стране планина је обухваћена долином реке Студенице која је одваја од планине Чемерно.  На југу се наслања на Голију. Долинама десних притока Студенице и изворишних кракова Брвенице, леве притоке Ибра, рашчлањена је на високе косе и већа узвишења: Kривачу од 1643 метра на северозападу и Врхове од 1533 метра надморске висине на југозападу. Kривача је троврх са врховима приближне висине при чему је најисточнији врх и највећи. Највиши врх састављен је од карбонских метаморфисаних кварцних конгломерата. У разноврсном геолошком саставу преовлађују метаморфне стене палеозојске старости. Студенички мермер је у ствари радочелски мермер. Претежно је обрасла шумом, местимично знатно проређеном.

До насеља Рудно, одакле је лако започети успон, долази асфалтни пут од ибарске магистрале. Овај центар сеоског туризма налази се на 1100 метара н.в. и одатле до врха води маркирана стаза дуга неки метар више од 10 km. Маркација води макадамом и на крају стазом добрим делом кроз шуму букве и четинара.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Кривача Радочело 1643 43⁰28.470‘ 20°28.445′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
2 Врхови Радочело 1532 43⁰27.457‘ 20°23.738′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
3 Црепуљник Радочело 1511 43⁰27.479‘ 20°24.962′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
4 Мириловац Радочело 1491 43⁰27.910‘ 20°27.789′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
5 Змајевац Радочело 1485 43⁰29.219‘ 20°28.355′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
6 Милићки крст Радочело 1442 43⁰28.858‘ 20°26.899′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
7 Лекина страна Радочело 1315 43⁰27.071‘ 20°26.82′ 579 2 сјеница ЈЗ Срб.
8 Кривача Радочело (Студеница) 1217 43⁰28.177‘ 20°30.471′ 580 1 нови пазар ЈЗ Срб.
9 Стрмац Радочело 1054 43⁰26.834‘ 20°31.031′ 580 1 нови пазар ЈЗ Срб.

Фотографија 1. – Радочело мапа

Фотографија 2. – Кривача 1643 m Радочело

Фотографија 3. – Кривача 1643 м Радочело

Фотографија 4. – Радочело

Фотографија 5. – Радочело са Смрдључа

Фотографија 6. – Радочело