Planinarski savez Srbije

Malič

Leži zapadno od Golijske Moravice na pola puta između Arilja i Ivanjice. Geološki sastav je jednostavan, izgrađen je od trijaskih krečnjaka. Malič, Veliki Ostreš, Nebeška, Sedalac, Gradina, Budeč, Kukutnica, Češalj i Mučanj su planinska grupa Moravičkog Starog Vlaha. Geografski su grupisane, sličnih su visina i jednostavne morfologije kao i geološkog sastava koji čine uglavnom trijaski krečnjaci.

Vrhu Maliča najlakše se pristupa južnim padinama koje su blažih nagiba. Puteva kojima se od magistrale (koja povezuje Ivaljicu i Požegu) stiže na južne padine Maliča ima više, na raskrsnicama nema putokaza, ali je planina naseljena pa se informacije mogu dobiti od lokalnog stanovništva. Od makadamskog druma koji povezuje zaseok Podmalič sa selom Dobrače preko Teklinog brda do vrha vodi kolski put za terenska vozila. Planinarske markacije nema. Rastojanja nisu velika, sve i da se na uspon krene iz doline Panjice (pritoka Moravice) do vrha, kružeći okolo i birajući najlakšu stazu nema više od 8,5 km. Vidik sa vrha na kojem se nalazi antena ometa vegetacija. Viši delovi planine obrasli su šumom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Malič 1100 43⁰38.957‘ 20°6.204′ 529 3 Čačak JZ Srb.
2 Mali Malič Malič 999 43⁰39.070‘ 20°5.261′ 529 3 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Budeč, Sedalac, Malič, Gradina, Kukutnica mapa

Fotografija 2. – Malič

Fotografija 3. – Malič 1100 m

Fotografija 4. – Malič

Fotografija 5. – Na vrhu Malica 1100 m