Planinarski savez Srbije

Jarut

Nalazi se severno od Tutina i istočno od Novog Pazara. Reka Vidrenjak na jugu razdvaja Jarut od Huma. Severno je Velika Ninaja, a na zapadu je Pešterska visoravan. Izgrađen je od mezozojskih, uglavnom jurskih sedimenata među kojima su najznačajniji krečnjaci. Markovi vrhovi (1428 m) čine najistaknutije uzvišenje. To su dva vrha iste visine međusobno udaljena 400 metara. Zapadniji je sa pravom na topografskim kartama označen kao vrh planine jer je strmijih strana i sa njega se pruža lepši pogled. Do vrha se stiže dva km dugim kolskim putem od sela Šaronje koje se nalazi na makadamskom drumu Tutin – Krnja Jela.

 

 

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Markov vrh Jarut 1428 43⁰03.864‘ 20°14.683′ 579 4 sjenica JZ Srb.
2 Ostrilo Jarut 1369 43⁰04.207‘ 20°16.845′ 579 4 sjenica JZ Srb.
3 Jukovo brdo Jarut 1339 43⁰02.487‘ 20°11.785′ 579 3 sjenica JZ Srb.
4 Planinik Jarut 1333 43⁰04.569‘ 20°13.618′ 579 3 sjenica JZ Srb.
5 Hamidov vrh Jarut 1331 43⁰03.411‘ 20°15.437′ 579 4 sjenica JZ Srb.
6 Koritnik Jarut 1324 43⁰02.876‘ 20°12.542′ 579 3 sjenica JZ Srb.
7 Mestoglava Jarut 1316 43⁰03.635‘ 20°18.323′ 579 4 sjenica JZ Srb.
8 Tupež Jarut 1301 43⁰04.377‘ 20°17.832′ 579 4 sjenica JZ Srb.
9 Sokolovina Jarut 1293 43⁰06.581‘ 20°11.808′ 579 3 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Jarut mapa

Fotografija 2. – Markov vrh 1428 m Jarut

Fotografija 3. – Markov vrh 1428 m Jarut

Fotografija 4. – Markov vrh 1428 m Jarut

Fotografija 5. – Markov vrh 1428 m Jarut