Planinarski savez Srbije

Hum

Nalazi se zapadno od Tutina. Severno se nalazi planina Jarut od koje je deli dolina reke Vidrenjak, na jugu je dolina Dolovske reke i preko nje granica sa Crnom Gorom. Čini obod Pešterske visoravni. Vrhovi su izgrađeni od trijaskih krečnjaka, okruženi su mlađim sedimentima iz doba jure. Najviši vrh Gradina (1502 m) nalazi se neposredno kraj asfaltnog druma koji povezuje Tutin i Peštersko polje kraj sela Ervenice. Na vrhu se nalazi antena, lako je pristupačan i dobar je vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Gradina Hum 1502 43⁰00.681‘ 20°13.029′ 579 3 sjenica JZ Srb.
Čelin vrh Hum 1438 43°0.019′ 20°12.841′ 629 1 Peć JZ Srb.
2 Glog Hum 1405 43⁰01.531‘ 20°14.974′ 579 4 sjenica JZ Srb.
3 Perov vrh Hum 1390 43⁰01.381‘ 20°15.853′ 579 4 sjenica JZ Srb.
4 Borovica Hum 1376 42°59.352′ 20°13.95′ 629 1 Peć JZ Srb.
5 Rupski vrh Hum 1334 43⁰02.115‘ 20°17.364′ 579 4 sjenica JZ Srb.
6 Vlahinja Hum 1241 43⁰00.912‘ 20°17.076′ 579 4 sjenica JZ Srb.
7 Glavica Hum (Dolovo) 1163 42°58.578′ 20°13.45′ 629 1 Peć JZ Srb.

Fotografija 1. – Hum mapa

Fotografija 2. – Gradina 1502 m Hum

Fotografija 3. – Gradina 1502 m Hum

Fotografija 4. – Gradina 1502 m Hum

Fotografija 5. – Gradina 1502 m Hum

Fotografija 6. – Pešter