Planinarski savez Srbije

Gradina pljevaljska

Gradina (Vis 1430 m) ima dinarski pravac prostiranja duž granice Srbije i Crne Gore. Na jugoistoku se nalazi Bandijer sa kojim čini prominentnu grupu. Na severozapadu se nalazi planina Kovač, na severu je, preko reke Poblačnice planina Javorje, na jugu su Pljevlja. Čine je trijaski krečnjaci.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Vis Gradina 1430 43⁰27.671‘ 19°15.199′ 577 2 Pljevlja JZ gr.S-CG
2 Medni sat Gradina 1404 43⁰26.465‘ 19°19.305′ 577 2 Pljevlja JZ gr.S-CG
3 Pjevčeva glava Gradina 1366 43⁰28.928‘ 19°13.377′ 577 1 Pljevlja JZ gr.S-CG
4 Crvena stena Gradina 1335 43⁰28.542‘ 19°14.374′ 577 1 Pljevlja JZ gr.S-CG

Fotografija 1. – Gradina, gGadina i Projić mapa