Planinarski savez Srbije

Golija Vukovije

Zapadno od Baljevca nalazi se Vukovije. Dalje jugozapadno se nalazi Golija, a severozapadno je Radočelo. Planina je nastavak Golije prema severoistoku, izgrađena je od andezita i neogenih sedimenata.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Treštenac Golija Vukovije (Baljevac) 952 43⁰23.723‘ 20°34.188′ 580 1 novi pazar JZ Srb.
2 Gnjivac Golija Vukovije (Baljevac) 950 43⁰23.232‘ 20°34.927′ 581 1 novi pazar JZ Srb.
3 Velji vrh Golija Vukovije (Baljevac) 870 43⁰24.783‘ 20°36.718′ 580 1 novi pazar JZ Srb.