Planinarski savez Srbije

Budeč

Zapadno je Zlatibor, južno Kukutnica, severoistočno Sedalac, istočno Gradina. Nalazi se oko 18 km severozapadno od Ivanjice iznad sela Brekovo. Planinu u geološkom smislu čine trijaski krečnjaci. Bukova šuma i livade pokrivaju ovu lepu planinu na kojoj nema markiranih planinarskih staza. Do vrha je jednostavno prići od crkve u Brekovu. Od crkve oz 13. veka treba nastaviti asfaltom 1,3 km do zaseoka Popovići odakle šumski put vodi uzbrdo. Kada se izađe na breg podno livada kroz prohodnu šumu ide se pravo gore ka vrhu. Na ovaj način od Popovića do vrha ima 3 km uz oko 300 metara visinske razlike. Gotovo sve vreme se hoda kroz šumu koja leti daje lep hlad.

Krečnjački vrh je pod šumom i nije dobar vidikovac ali se sa obronaka pruža lep pogled na okolne planine, pre svega na Kukutnicu i Sedalac

 

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Refija
1 Budeč Budeč 1207 43⁰37.455‘ 20°0.885′ 529 3 Čačak JZ Srb.
2 Crni vrh Budeč 1188 43⁰38.069‘ 19°59.559′ 528 4 Užice JZ Srb.
3 Žuta stena Budeč 1112 43⁰37.284‘ 20°1.777′ 529 3 Čačak JZ Srb.
4 Ćuvik Budeč (Bjeluša Brekovo) 1028 43⁰38.135‘ 19°58.173′ 528 4 Užice JZ Srb.

Fotografija 1. – Budeč, Sedalac, Gradina, Malič mapa

Fotografija 2. – Budeč 1207 m i Brekovo

Fotografija 3. – Budeč 1207 m