Planinarski savez Srbije

“Zubrova” PD

Grad: Ćuprija
Adresa: DR Semaški bb/D/6 35230 Ćuprija
Email: pdzubrova@gmail.com, nebojsapetronijevic@gmail.com
Telefon: 060 459 5050