Planinarski savez Srbije

„Jelašnička klisura“ PD

Grad: Jelašnica
Adresa: Jelašnica bb, 18206 Jelašnica/Niška Banja
Email: etnotragjelas@mts.rs
Telefon: +38118 464 91 25 ; +38164 99 08 307