Planinarski savez Srbije

Vlastimir Adamović

Klub
Golubac BPD

Cara Lazara 30
063/779 34 45

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2022
Telefon063 7793445
E-mailadamovicvlastimir@gmail.com
Broj značke376
Aktivnosti---