Planinarski savez Srbije

Stupar Igor

Ime kluba
Suva Planina PD

Tvrđava bb, 18000 Niš
+38163 40 44 74
www.pdsuvaplanina.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona0691123463
E - mailigorstupar8@gmail.com
Broj značke413
Aktivnosti---