Planinarski savez Srbije

Petar Cvetković

Klub
Orfej PD

Novogradska 57, 11080 Zemun
0112190749
www.pdorfej.com

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2018
Telefon064 312 66 30
E-mailap.cvetkovic@beotel.rs
Broj značke---
Aktivnosti---