Planinarski savez Srbije

Petar Cvetković

Ime kluba
Orfej PD

Novogradska 57, 11080 Zemun
0112190749
www.pdorfej.com

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2018
Broj telefona064 312 66 30
E - mailap.cvetkovic@beotel.rs
Broj značke---
Aktivnosti---