Planinarski savez Srbije

Natalija Jevtić

Klub
Povlen PK

Vojvode Mišića 96/1, 14000 Valjevo
063/255281

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2022
Telefon064 3370627
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---