Planinarski savez Srbije

Šaho Mirko

Klub
Povlen PK

Vojvode Mišića 96, 14000 Valjevo
+38163 255 261

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---