Planinarski savez Srbije

Milenković Bogdan

Klub
Zmaj sa Radana PBK

Ul.Zele Veljkovića br.1, 16205 Bojnik
+38163109 8830; +381658701321

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2012
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---