Planinarski savez Srbije

Mila Popov

Klub
Kopaonik PSD

Zmaj od Noćaja 9/IV, 11000 Beograd
064 1552 607
http://www.psd-kopaonik.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2019
Telefon064 9069 674
E-mailzekaodmeda@yahoo.com
Broj značke---
Aktivnosti---