Planinarski savez Srbije

Lučić Momčilo

Klub
Magleš PSD

Sindjelićeva 14, 14000 Valjevo
+38114 236 377 ; +38163 365 208
www.magles.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2011
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---