Planinarski savez Srbije

Lazarević Lazar

Klub
Jugodent PSD

Trg Galerija 4,21000 Novi Sad
+38163 7021096; +38121 6614156

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---