Planinarski savez Srbije

Karović Čedomir

Klub
Vršačka kula PSD

Svetosavski trg 1a, 26300 Vršac
+38169 164 14 76
https://www.psdkulavrsac.com/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---