Planinarski savez Srbije

Janković Branislav

Klub
Dubašnica PK

Osnovna škola Petar Radovanović , 19215 Zlot
+38161 61 19 643
http://pddubasnica-zlot.com

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---