Planinarski savez Srbije

Janković Branislav

Ime kluba
Dubašnica PK

Osnovna škola Petar Radovanović , 19215 Zlot
+38161 61 19 643
http://pddubasnica-zlot.com

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010.
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---