Planinarski savez Srbije

Guga Đorđe

Klub
Vršačka kula PSD

Svetosavski trg 1a, 26300 Vršac
+38169 164 14 76
www.psdkulavrsac.com

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2015
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---