Planinarski savez Srbije

Dućak Josip

Klub
Stražilovo PSD

Trg Branka Radičevića 7, 21205 Sremski Karlovci
+38163 80 18 271; +38163 526 638
http://www.strazilovo.org

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2012
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---