Planinarski savez Srbije

Dućak Josip

Ime kluba
Stražilovo PSD

Trg Branka Radičevića 7, 21205 Sremski Karlovci
+38163 80 18 271; +38163 526 638
http://www.strazilovo.org

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2012
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---