Planinarski savez Srbije

Drakulić Dušan

Klub
Povlen PK

Vojvode Mišića 96/1, 14000 Valjevo
063/255281

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---