Planinarski savez Srbije

Čavić Nermin

Klub
Sandžak PK

Rifata Burdžovića 10, 36300 Novi Pazar
+38165 63 12 221; +38165 90 54 784
http://www.pdsandzak.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---