Planinarski savez Srbije

Borić Blagoje

Klub
PTT POSK

Kosovska 49, 11000 Beograd
064 6653 609, 064 651 2972, 064 651 36 29
http://www.pdptt.rs/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---