Planinarski savez Srbije

Bojana Marjanović

Klub
Kopaonik PSD

Zmaj od Noćaja 9/IV, 11000 Beograd
064 1552 607
http://www.psd-kopaonik.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2019
Telefon060 3115 833
E-mailbojanamijeime@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---