Planinarski savez Srbije

Bastionska transverzala

Region4 - Istočna Srbija
Planine/predeliRomulijana
Karta---
OznakaT-4-41
Statusaktivna
Datum poslednje verifikacije27/09/2018
Društvo
Dragan Radosavljević OPSD

Save Kovacevica 37c, 19000 Zajecar
+38163 457 536
www.opsddraganradosavljevic.rs

Vreme obilaska (dana)3
Dužina (km)68,75
Visinska razlika: uspon/spust (m)1606/1611
Godina otvaranja12.05.2018.
Kontakt
Miroslav Žikić
Vrstakružna
Broj kontrolnih tačaka11
Vrsta markacijepropisana planinarska
Opis puta
 • Bastionska transverzala osmišljena je tako da obuhvata veći broj znamenitosti iz okoline Zaječara koje su privlačne kako za planinare tako i za obične turiste. Osam od jedanaest kontrolnih tačaka predstavljaju Zaječarski Bastioni, utvrđenja iz 19. veka koja su po svojoj arhitekturi jedinstvena za ove prostore. Pored istorijskog značaja, oni su privlačni i za planinare, jer su raspoređeni na uzvišenjima oko samog grada. Sa svakog od njih se pruža neverovatan pogled na Zaječarsku kotlinu iz različitih uglova ali i na sve značajnije vrhove istočne Srbije.
 • Pored bastiona, jedna od kontrolnih tačaka je i kasnoantički lokalitet Feliks Romuliana koji se nalazi pod UNESCO zaštitom.
 • Prva hidroelektrana na ovim prostorima u Gamzigradskoj banji, predstavlja kontrolnu tačku broj 5.
 • Poslednja kontrolna tačka je lokalitet Vlaški do u kome se nalazi spomenik na mestu nekadašnje prve stranice Belgijske pruge, vidikovac ”Krst”, crkva Svetog Jovana i dr.
 • Transverzala sadrži transverzalni dnevnik u kome postoji mesto za overu obilaska. Na svakoj kontrolnoj tački nalazi se pečat koji se otiskuje na za to predviđeno mesto u dnevniku. Mesto pečata na kontrolnim tačkama naznačeno je u dnevniku.
 • *Za overu obilaska svih kontrolnih tački osim KT 4 i KT 5 potrebno je sa sobom nositi jastuče sa mastilom za pečat.
 • Početak staze: Sportska hala u Zejačaru – kod Info table
 • Staza je markirana u oba smera, a pored toga, markirani su i alternativni pravci koji su ucrtani na mapi koju dobijate uz dnevnik.
 • Svako ko na uvid donese dnevnik sa svim overenim kontrolnim tačkama, dobija ZNAČKU TRANSVERZALE i upisuje se u knjigu poseta transverzale.
 • KONTROLNE TAČKE:
KT 1 – Istočna tvrđava ,  KT 2 – Parajankul ,  KT3 – Zapadna tvrđava ,  KT 4 – Feliks Romuliana ,  KT 5 – HE ”Gamzigrad” ,  KT 6 – Kravarnik ,  KT 7 – Koilova čuka (Kraljica Natalija) ,  KT 8 – Vlaško brdo ,  KT 9 – Plandište ,  KT 10 – Šontolovo ,  KT 11- Vlaški do  
 • Na trasi ima izvora pitke vode.
 • Smeštajni objekti: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigradska banja, i seoska domaćinstva u selima: Gamzigrad, Nikoličevo, Gamzigradska banja
Značajni lokaliteti
 • Zaječarski bastioni: utvrđenja na istočnoj i zapadnoj Kraljevici, utvrđenje na Parajankuli, utvrđenje na Kravarniku, utvrđenje Kraljica Natalija na Koilovoj čuki, utvđenje na Vlaškom brdu, utvrđenje na Plandištu, utvrđenje Zabela poznato i pod imenom Krivuljansko-Šontolovski šanac
 • Felix Romulijana kasnoantički lokalitet pod zaštitom UNESCO, HE Gamzigrad, početna stanica Belgijske pruge i crkva Svetog Jovana
 • Vidikovac na Krstu u Vlaškom dolu i posebno, svaki bastion je vidikovac za sebe.
 • http://www.opsddraganradosavljevic.rs/bastionska-transverzala/
 • https://www.facebook.com/bastionskatrasverzala/
   
Smeštaj i snadbevenost---
Dnevnik
 • Postoji Dnevnik transverzale
 • Postoji Pravilnik transverzale
 • Postoji Knjiga obilaska transverzale
 • Dnevnik se može kupiti po ceni od 250 dinara na adresi:  http://www.opsddraganradosavljevic.rs/kontakt/
 • Kontakt i informacije:  +381 63 457 536 – Žika , +381 64 219 40 24 – Milana ili na e-mail: draganradosavljevic.za@gmail.com
PriznanjaZnačka i diploma
NapomenaPečati se nalaze na kontrolnim tačkama i potrebno je poneti jastuče.
GPX Preuzmi   |    Pogledaj u novom prozoru
Fotografije
Skraćenice---