Planinarski savez Srbije

Antonija Jevtić Tabakov

Klub
Zrenjanin KP

Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
+38160 0160 264 ; +38164 2322 651
http://www.kpzrenjanin.org.rs/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2017
Telefon063 115 65 24
E-mailantonija1973@hotmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---