Planinarski savez Srbije

Adamović Snežana

Klub
Radnički PK

Vojvode Šupljikca 31, 11118 Beograd
+ 381 69 210 9830, 064 1420012
http://www.pk-radnicki.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2012
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---