Planinarski savez Srbije

Zabranjen pristup lokalitetima na Maljenu koji su pod režimom zaštite prvog stepena

Saglasno Zakonu o šumama i Uredbi o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Maljen“, JP „Srbijašume“ i Šumsko gazdinstvo „Boranja“ Loznica upozoravaju građane i posetioce, koji borave na području Maljena (Divčibara), da je zabranjen pristup i kretanje po lokalitetima, koji su pod režimom zaštite prvog stepena, iz bezbednosnih razloga i u cilju sprečavanja izazivanja šumskih požara.

Takođe, zabranjuje se pristup i lokalitetima:

  • „Crna reka“,
  • „Velika pleća“ – „Vražji vir“,
  • „Čalački potok“ i
  • vodopadu „Skakalo“.

S obzirom na to da se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu pojave šumskih požara apelujemo na planinarske klubove, društva, vodiče i planinare da izbegavaju pomenute lokalitete i da se savesno i odgovorno ponašaju kada borave u šumi, a u slučaju pojave šumskog požara treba obavestiti MUP Srbije-Sektor za vanredne situacije na telefon 193.

Komisija za zaštitu prirode planina