Planinarski savez Srbije

TV toranj

Visina: 516m

Planina: Fruška gora


Najviša tačka u stvari nije kod TV tornja nego na humci između pristupnog puta Norcevu i partizanskog puta.