Planinarski savez Srbije

Ledinački crni čot (Kraljeva stolica)

Visina: 507m

Planina: Fruška gora


“Greben od meteo radara prema Ledinačkom jezeru je u vojnoj mapi nazvan Ledinački crni čot, pa sam koti 438 iznad jezera dao to ime.
Na tabli ispred meteo radara, kota 507, piše Kraljeva stolica i svi taj vrh tako zovemo”