Planinarski savez Srbije

Ledinačka kapija (Kraljeva stolica)

Visina: 503m

Planina: Fruška gora


Kota 503, na kojoj je do 99. bio vojni radar, je na grebenu koji se zove Ledinačka kapija, pa sam mu tako i dao ime. Kraljeva stolica je naziv za deo grebena glavnog bila planine u tom delu.