Planinarski savez Srbije

Crveni čot (vojni)

Crveni cot

Visina: 540m

Planina: Fruška gora


Najviši vrh Južnobačkog okruga. Izohipsa iz 3D modela generisana u tom delu na 540, GPS uređajima merili kod ograde 538, dok je humka sa antenom unutra nekoliko metara viša.


Fruška gora je ostrvska planina u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Srbiji, Vojvodini, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-sremsku županiju. Naziv Fruška gora u svom pridevskom obliku nosi etnik Frug i na taj način čuva uspomenu na jednu etničku zajednicu koje odavno nema. Nalazi se u blizini Novog Sada i Beograda i saobraćajno je veoma pristupačna. Duž gotovo celog grebena pruža se grebenski put probijen u vreme Eugena Savojskog krajem 17. veka za potrebe odbrane od Turaka.
Prostire se pravcem istok-zapad dužinom od oko 78 km i širinom od 12 do 15 km, sa površinom od oko 500 kvadratnih kilometara. Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji.
Izgrađena je od raznovrsnih stena: škriljaca, serpentina, granita, bazalta, andezita, dacita, krečnjaka, konglomerata, neogenih glina, peskova i lesa. Ona je niži horst i lakolit. Svrstavamo je u unutrašnje Dinaride, ili po novijim shvatanjima u Vardarsku zonu. Predstavlja zaostali deo duboko potonulog panonskog kopna koje je tokom neogena činilo pučinsko ostrvo Panonskog mora. Tokom kvartara vetrovi su na njenim padinama nataložili les.
Od deset vrhova viših od 500 metara najviši je Crveni čot (540 m).
Zapravo se najviši vrh nalazi u reonu vojnog objekta na poziciji: 45⁰09.414‘ N i 19°42.569′ i nije dostupan planinarima. Svima dostupna kota kod tornja niža je od najvišeg vrha za preko dva metra. Najviši vrh se nalazi oko 670 metara severno od tornja (538 metara n.v.). Dve kote spaja jedva primetno sedlo na širokom bilu. Prema prominenciji koja iznosi oko 10 metara kota 538 m (Toranj) ne bi mogla imati status nezavisnog vrha i ne bi ni trebala biti na ovom spisku. Razlog zbog kojeg je ovde je njena posećenost i činjenica da je dostupna planinarima.