Planinarski savez Srbije

Veb aplikacija „Bazni kamp“

Podsećamo Osnovne planinarske organizacije koje to nisu učinile da je potrebno, na osnovu instrukcija koje ste dobili, da kancelariji PSS dostavite podatke osoba koje zadužujete za elektronsku evidenciju članstva u novoj veb aplikaciji „Bazni kamp“.

Rok za dostavu ovih informacija je istekao 01.11.2020. pa vas molimo da to obavite ŠTO HITNIJE, kako ne bi došli u situaciju da kasni celokupno izdavanje markica za 2021. godinu.

Kancelarija PSS