Planinarski savez Srbije

Uputstvo za planinare – kako da postanem planinarski vodič?

Planinar koji ima završenu osnovnu planinarsku obuku, najmanje tri godine planinarskog staža, preporuku OPO/Kluba i želi da postane vodič, dužan je da:

1. Završi osposobljavanje i položi ispite iz OPŠTEG DELA, na TIMS – u ili na nekoj drugoj akreditovanoj, visokoškolskoj ustanovi iz oblasti sporta, sa kojom PSS ima potpisan ugovor o saradnji, za zvanje SPORTSKI VODIČ.

2. Završi osposobljavanje i položi ispit iz POSEBNOG DELA (uža stručna oblast) u Službi vodiča PSS, za zvanje PLANINSKI VODIČ III KATEGORIJE. Završetkom osposobljavanja i položenim ispitom, dobija se uverenje o stečenom zvanju PLANINSKI VODIČ III KATEGORIJE.

3. Tek po dobijanju uverenja o stečenom zvanju u Službi vodiča PSS, vodič mora da se obrati akreditovanoj, visokoškolskoj ustanovi iz oblasti sporta u kojoj je položio ispite iz OPŠTEG DELA, radi izdavanja uverenja o stečenom zvanju SPORTSKI VODIČ. Nakon završenih osposobljavanja i položenih ispita iz opšteg i posebnog dela, vodič stiče status SPORTSKI STRUČNJAK.

Na početku kalendarske godine, vodič je dužan da preko OPO/Kluba, izvrši uplate članarina za:

  • Članstvo u OPO/Klubu i
  • Članstvo u Službi vodiča.

Nakon izvršenih uplata članarina, iz kancelarije PSS se dobijaju markice, koje je vodič u obavezi da nalepi, jednu na poleđini planinarske kartice, a drugu na poleđini ID kartice vodiča. Uplatom članarina, postaje se aktivnim članom u OPO/Klubu i Službi vodiča.

4. Podnese potrebnu dokumentaciju Komisiji za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad sportskom stručnjaku, ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD SPORTSKOM STRUČNJAKU (PLANINSKOM VODIČU).

Komisiji se podnosi:

  • popunjen, potpisan i overen obrazac 039V,
  • fotokopija uverenja sa akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta o stručnoj osposobljenosti u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja u Republici Srbiji,
  • fotokopija uverenja o stručnoj osposobljenosti u planinarsko sportskoj disciplini izdata od Komisije za obuku i usavršavanje u planinarstvu,
  • potvda o zdravstvenoj sposobnosti, nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci,
  • digitalna fotografija, ne starija od 6 meseci, u formatu JPG ili JPEG, veličine 3.5 x 4.5 cm, tj. od 300 do 1024 kb.

Nakon podnesene dokumentacije, planinski vodič se upisuje Registar sportskih planinskih vodiča PSS sa dozvolom za rad. Dozvola za rad je ID kartica planinskog vodiča.

5. Podnese potrebnu dokumentaciju Komisiji za vođenje rigistra, za upis u REGISTAR ANGAŽOVANIH SPORTSKIH STRUČNJAKA.

Komisiji se podnosi:

  • popunjen, potpisan i overen obrazac 025,
  • kopija važeće ID kartice vodiča (obe strane),
  • original Ugovora o angažovanju sportskog stručnjaka u OPO/Klubu ili odluku o imenovanju sportskog stručnjaka za obavljanje određenog sportskog zanimanja u OPO/Klubu.

Detalje o obnovi dozvole za rad planinarsklog vodiča možete pogledati OVDE.