Planinarski savez Srbije

Upitnik Uloga planinarenja u redukciji razvoja kardiovaskularnih i mentalnih bolesti

Poštovani planinari,
upitnik koji je pred Vama namenjen je prikupljanju podataka za potrebe istraživačkog rada koji sprovode studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Medicinskom komisijom Planinarskog saveza Srbije.

https://docs.google.com/forms/d/1o2Mwg_IcWT8-utiH0vl3J2Epdf-LUsFPr8nszsF9G6k/edit

Cilj rada je da se ispita uticaj farmakoterapije na kvalitet života planinara, uporedi sa opštom populacijom, a potom izvede zaključak o savremenim preporukama za primenu ove fizičke aktivnosti u cilju prevencije hroničnih nezaraznih bolesti.

Molimo Vas da na sva pitanja iskreno odgovorite, jer je to važno za interpretaciju rezultata i validan zaključak.

Istraživanje je u potpunosti anonimno, a popunjavanjem upitnika dajete saglasnost za učešće u istraživanju.

Hvala Vam na uloženom vremenu i trudu.

Medicinska Komisija PSS-a