Planinarski savez Srbije

Упис у регистар спортиста Базни камп

Поштовани представници Основних организација и драги чланови Планинарског савеза Србије,

желимо вас обавестити о новим могућностима које смо имплементирали кроз апликацију „Базни камп“ како бисмо олакшали процес подношења захтева за упис у Регистар спортиста. Ове промене су усмерене ка поједностављивању административних процедура и унапређењу ефикасности у раду са чланством.

Сврха Регистра спортиста је утврђивање и верификација идентитета и старости учесника у спортским такмичењима, као и контрола испуњености законске обавезе утврђивања опште здравствене способности спортиста.

Од ове сезоне, клубови Планинарског савеза Србије могу подносити захтеве за упис у Регистар спортиста путем наведене апликације, чиме се омогућава бржа и ефикаснија обрада података. Поред подношења захтева за упис у регистар, уведена је и опција за отпремање потврда о лекарским прегледима за такмичаре. Потврде ће се отпремити директно у регистар лекарских уверења унутар апликације „Базни камп“ у форматима јпг, пнг или пдф.

Подсећамо све чланове да према Закону о спорту, члан 19, „у спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.“

Молимо вас да ово имате у виду и термине лекарских прегледа прилагодите терминима учешћа у такмичењима, алпинистичким, високогорским и спортско-пењачким успонима.

Такође, желимо вас информисати да ће се презентација поступка подношења захтева за упис у регистар спортиста и евидентирање лекарских уверења одржати у форми онлајн вебинара, у организацији је Комисије за регистар. Детаљи о времену и приступу презентацији биће благовремено достављени клубовима.
Упутство за евиденцију захтева за упис у регистар спортиста можете видети на приложеном линку.
Верујемо да ће ове промене унапредити рад нашег савеза и олакшати члановима учешће у спортским такмичењима.

 

Комисија за ИТ,

Комисија за регистар,

Такмичарска комисија.