Planinarski savez Srbije

Zubić Maja

Klub
Železničar PSD Novi Sad

Trg galerija 4, 21000 Novi Sad
+38165 526 8120; +38121 529 978
http://www.psdzeleznicarns.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---